Skraćeni naziv: KLIK PAR d.o.o.
Puni naziv: KLIK PAR d.o.o. za proizvodnju i preradu drva, trgovinu i usluge
Sjedište: Baranjska bb, 44320 Kutina, Hrvatska
MBS: 00300209
OIB: 51093370468
VAT ID: HR51093370468
Direktor: Nicol Vranjac
Članovi uprave:
Piero Garbellotto, predsjednik uprave
Nicol Vranjac, član uprave

Temeljni kapital: 21.900 HRK
Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu

Banka:
Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Jelačića 10, 10 000 Zagreb
IBAN: HR7323600001102014213
SWIFT (BIC): ZABAHR2X