Podaci o Naručitelju i osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljem:

 

Naziv naručitelja: KLIK PAR  d.o.o.
Sjedište: Baranjska bb, 44320 Kutina
OIB: 51093370468
Odgovorna osoba naručitelja: Nicol Vranjac
Kontakt osoba naručitelja: Nicol Vranjac
Telefon: +385 993442812
Telefaks: N/P
Elektronička pošta: direkcija@klikpar.hr

 

Referentni kod i naziv Poziva:

KK.03.2.1.19 (POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2)

 

Naziv projekta: Unaprjeđenje poslovnih procesa putem IKT rješenja

Evidencijski broj nabave: MSP 1 – 2020

Predmet nabave: 

Predmet nabave su hardware sustav IT infrastrukture i softver za praćenje i upravljanje poslovanja podijeljeni u dvije grupe nabave. U prvoj grupi nalazi se nabava hardware sustava IT infrastrukture; u drugoj grupi nalazi se nabava softvera za praćenje i upravljanje poslovanja. Ponuditelj može podnijeti svoju ponudu za jednu, više ili sve grupe nabave.

 

Vrsta postupka nabave: NOJN – postupak nabave s obveznom objavnom

Obrazloženje razloga poništenja: Postupak dostave ponuda se poništava jer nije pristigla niti jedna ponuda te će se ponoviti postupak nabave sa danom 09.  ožujak 2020. na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

 

Preuzmite Obavijest o ponistenju postupka nabave u PDF formatu